1. PAUTA PER A UNA REVISIÓ DE VIDA


La globalització és el nou context. En una època de grans canvis, analitzar el context és cabdal. I la globalització és, sense cap mena de dubtes, el nostre context. La seva anàlisi és, lògicament, controvertida i presenta una rica i interessant dialèctica entre ombres i llums o llums i ombres, perills i oportunitats: Ombres, perills: predominantment de tipus econòmic, sense, de moment, "visibilitat" de les imprescindibles institucions polítiques mundials que defineixein els bens comuns, que els garanteixin per a tothom; la globalització és homogeneïtzadora (tendeix a fer-nos com robots); és unidireccional i occidental; és centrada en el consum... Llums, oportunitats: extensió de la mobilitat de les persones i de les idees; revitalització de les ideologies cosmopolites i mundialistes; fre als fonamentalismes de tot tipus (encara que d'entrada els estigui exacerbant); camí cap a una societat pluricultural... Davant la globalització hi ha un repte fonamental: fer possible la victòria dels valors, de la nova ètica global o mundial, de l'equitat en la distribució (de les riqueses necessàries, no de les artificials...), enfront a la victòria actual del mercat de consum, estratificador dels homes i malversador de la natura. En definitiva, la possibilitat d'un benestar futur dels éssers humans. Els cristians en el context de la globalització.Hi ha una triple lluita a dur a terme:

A aquesta triple lluita, duta a terme colze a colze amb tots els homes i dones de bona voluntat, els cristians podem aportar una saviesa, una vigilància, una atenció al contingut pròpiament humà de la globalització. Hi ha una globalització humana que és prioritària perquè neixi un món amb un nou rostre: aquest és el preu de l'esperança. La resposta a la globalització no és altra que la creació d'un home i dona nous, personal i comunitari, a imatge de Déu.

VEURE:

Com percebem la globalització?

JUTJAR:

Què en pensem, en relació amb els persones, la societat, el món sencer?

ACTUAR:

Què fem i què podem fer?

 

Presentació | Revisió de vida | Pistes Bíbliques | Altres recursos | Agenda d'actes

Si vols qualsevol informació envieu un correu