Objectius

1. Fomentar els lligams entre els moviments per potenciar l'ajuda mútua, la continuïtat entre moviments d'infants, de joves i d'adults, i la coordinació amb tota la pastoral diocesana, ja que el camí de creixement en la fe i d´evangelització el fem tots junts.

2. Col.laborar de forma permanent en projectes compartits de formació continuada, de foment de l´espiritualitat i d'altres, a nivell comarcal i a nivell diocesà. Optimitzar els recursos disponibles per tal de treure'n el màxim profit. De forma específica, assumir el "Curset de Cristiandat" com a eina al servei de tots els moviments, fomentar el seu coneixement i mantenir l'organització necessària per al seu funcionament.

3. Mantenir, o crear si no hi són, les eines de comunicació entre tots els membres per a la difusió dels temes importants necessaris per a la bona marxa de la Federació.

4. Promoure la presència dels militants en tot tipus d'activitats: socials, polítiques, culturals, sindicals, econòmiques, etc., per tal que aquesta presència de cristians compromesos arribi a ser significativa en tots els estaments de la nostra societat.

5. Assegurar la participació dels seglars en els organismes diocesans a través del Consell de la Federació, assumir la representativitat del conjunt dels moviments que en formen part i elegir els representants a participar-hi.

6. Promoure la participació i la representativitat democràtiques de tots els militants, laics i laiques, en la vida de l'Església.


Inici | Objectius | Qui som | On ens trobareu | Enllaços | Documents| Novetats | Informació de la web

Si vols qualsevol informació envieu un correu